Atteikuma tiesības

I. Atteikuma tiesības:

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no distances līguma, neminot iemeslu.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad Jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ir jāinformē mūs SIA HAIRTEX, tālruņa numurs: +371 27058950, e-pasta adrese: [email protected] par lēmumu atteikties no šā.

4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.


II. Atteikuma radītās sekas:

5. Ja Jūs atteiksieties no šī līguma, mēs Jums atmaksāsim visu preču vērtību, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no Jums netiks iekasēta nekāda maksa.

6. Jums preces jānodod SIA HAIRTEX birojā Cēsu ielā 31/3 7.ieejas 2.stāvā, Rīgā, LV-1012 bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz veikala adresi pirms 14 dienu termiņa beigām. Nosūtot preces uz SIA HAIRTEX biroju, Cēsu ielā 31/3 7.ieejas 2.stāvā, Rīgā, LV-1012, izmantojot kurjerpastu, Jūs piekrītat, ka SIA HAIRTEX vienpusēji konstatē preces vizuālo stāvokli un komplektāciju uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas, Jūsuprāt, neatbilst tam, kā nosūtījāt, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē SIA HAIRTEX birojā.

7. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. 

8. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā, kā to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

9. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

10. Izņemot šo noteikumu 11. punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā:


III. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

11. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

•   preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

•   preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

•   prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

•   patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ vai ir bojāta drošības plombe;

12. SIA HAIRTEX interneta veikalā apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar SIA HAIRTEX pa e-pastu [email protected], tel. +371 27058950, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.

Pirkumu grozs